Rok 1517 był dla Kościoła Zachodniego rokiem przełomowym. 31-ego października tego roku Marcin Luter poruszony ubogim stanem życia duchowego chrześcijan postanowił ogłosić w Wittenberdze 95 tez, jako zaproszenie do dyskusji nad kondycją Kościoła.

 

wybrane TEZY Marcina Lutra

(1) Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: „Pokutujcie”, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą

(16) Piekło, czyściec i niebo, są względem siebie tak różne, jak rozpacz, bliskość rozpaczy i pewność zbawienia.

(27) Ludzkie brednie opowiadają ci, którzy głoszą, że gdy grosz w skrzynce zabrzęczy, dusza z czyśćca uleci.

(31) Jak rzadkim zjawiskiem jest człowiek prawdziwie pokutujący i żałujący, tak równie rzadkim jest taki, który by zyskał odpust prawdziwy, to znaczy, że jest ich niewielu.

(62) Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej.

(94) Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali iść za Chrystusem jako głową swoją, przez krzyż, śmierć i piekło.

W roku 2017 mając na uwadze słowa Lutra chcemy wspomnieć to wydarzenie obchodząc Jubileusz 500-lecia Reformacji, jednocześnie ubolewając nad podziałem, który dokonał się w chrześcijaństwie.