Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14.10.2020 zmarł w wieku 82 lat ś.p. Jerzy Ćwiklak.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 7.11.2020 tj. SOBOTA o godz. 11:00 przy grobie,
na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kł.

O czym zawiadamiają pogrążone w smutku:
Dzieci, Wnuki i Rodzina

Ćwiklak_0000233