Szanowni Państwo,
zapewniam Państwa, że zarówno mnie jako Proboszczowi Parafii jak i wszystkim Parafianom z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kłodzku, która jest właścicielem obiektu, leży na sercu stan zabytkowego Kościoła Chrystusa Pana wraz z przyległym terenem byłego Cmentarza w Kudowie-Zdroju.

Przez wiele minionych lat dokładaliśmy starań by kościół był zadbany i nie odstraszał swoim widokiem. Ostatni generalny remont obiektu miał miejsce w latach: 1994-1995, w co patrząc na dzisiejszy obraz kościoła trudno jest uwierzyć. Zawsze, jeśli tylko finanse parafii na to pozwalały, staraliśmy się naprawiać wyrządzane szkody. Nie jest to jednak jedyny kościół, jaki nasza niewielka wspólnota musi utrzymać. Każdy budynek musi być remontowany, ogrzewany i zabezpieczony.

Jesteśmy małą społecznością ewangelicką rozproszoną po rozległym terenie, który rozciąga się od Ząbkowic Śląskich aż po Kudowę-Zdrój. Dokładamy wszelkich starań, by zachować w pamięci i godnym stanie Kościół i były Cmentarz w Kudowie-Zdroju. Niestety nie mamy wpływu na bezduszność ludzką, brak szacunku do miejsc sakralnych i miejsc wiecznego spoczynku. Położenie obiektu na uboczu Parku Zdrojowego wymagałoby stałej fizycznej ochrony, co wydaje się być wręcz absurdalne.

Muszę w tym miejscu wspomnieć o niezrealizowanej przez Miasto Kudowa-Zdrój umowie sprzed kilkudziesięciu lat zawierającej deklarację władz miejskich dotyczącą budowy ogrodzenia wokół Kościoła, co było warunkiem udzielenia przez nas zgody na zamknięcie cmentarza ewangelickiego na Górze Parkowej.

Na remont Kościoła i zabezpieczenie terenu przed dewastacją potrzebujemy środków finansowych, które przerastają możliwości Parafii. Systematycznie składamy wnioski o dofinansowanie remontu, które do tej pory nie spotkały się z jakąkolwiek odpowiedzią ze strony m.in. Funduszu Kościelnego. Prośby o wparcie finansowe kierowane do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków również nie skutkują przyznaniem jakiejkolwiek dotacji na ratowanie istotnego elementu dziedzictwa kultury i historii Dolnego Śląska. Parafia bezskutecznie próbowała także pozyskać dofinansowanie remontu Kościoła ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, prywatnych Fundacji oraz Miasta Kudowa-Zdrój.

Pragnę zapewnić wszystkich odwiedzających Górę Parkową w Kudowie-Zdroju, że nie ustajemy w wysiłkach, których efektem ma być w przyszłości przywrócenie lokalnej społeczności dawnego wyglądu Kościoła Chrystusa Pana w Kudowie-Zdroju, jednakże z uwagi na opisane uwarunkowania, proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość.

(-) Ksiądz Robert Sitarek
Proboszcz – Administrator